Realizacja inwestycji

Łącząc wieloletnie doświadczenia firmy Terrabud Polska Sp. z o.o. oraz Collect Consulting S.A., w obszarze realizacji inwestycji, powołaliśmy celową spółkę do świadczenia usług doradczych w obszarze wsparcia projektów społecznych.

Opieka Projekt Sp. z o.o. to firma, w której skupiamy nasze 10-letnie doświadczenia dotyczące osób niesamodzielnych – dzieci, seniorów, niepełnosprawnych. Realizujemy projekty doradcze w obszarze prawnym, finansowym i technicznym dla klientów zamierzających inwestować w żłobki, przedszkola, domy seniora, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne i  dzienne domy opieki.

Przygotowujemy przedsięwzięcia kompleksowo, według poniższego schematu:

Specyfika projektów społecznych, skierowanych do osób niesamodzielnych, wymaga kompetencji nie tylko w obszarze prawnym, finansowym czy technicznym jak każdej inwestycji. Są to projekty skierowane do szczególnej grupy osób i muszą uwzględniać ich specyficzne potrzeby. Doświadczenie, które zdobyliśmy, a szczególnie doświadczenie naszego zespołu ekspertów, pozwala nam na świadczenie kompleksowej usługi przy uwzględnieniu specyfiki klienta ostatecznego.

Nasz zespół ekspertów, oprócz architektów, projektantów, prawników i finansistów, tworzą lekarze, pielęgniarki, opiekunowie, osoby zarządzające domami seniora. Tak ukształtowany zespół pozwala na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb osób niesamodzielnych i najlepszych rozwiązań dla nich.

Masz pytania? Zadzwoń pod numer 32 203 20 53
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Codziennie od PN do PT od 8.00 do 16.00

Nasze dotychczasowe doświadczenia
oraz spółek z naszej grupy obejmują realizację następujących projektów:

Biuro projektu: Opieka projekt, ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice

Copyright Opiekaprojekt.pl Sp. z o.o.

Polityka prywatności. Polityka plików cookie's.